گفتگوی آنلاین

هاست ویندوز استاندارد

تعرفه هاست ویندوز"استاندارد"

مشخصات.اصلی

 ST20

 ST50

 ST100

ST200

ST500

 ST1000

 ST2000

 ST5000

فضای وب

20MB

50MB

100MB

200MB

500MB

1000MB

2000MB

5000MB

فضای ایمیل

20MB

50MB

100MB

200MB

500MB

1000MB

2000MB

5000MB

فضای.بانک.اطلاعات.SQL

0

0

20MB

40MB

100MB

150MB

200MB

300MB

تعداد ایمیل

2

5

10

20

50

100

150

200

تعداد.دامنه.قابل.میزبان

1

1

1

1

1

1

1

1

انتقال داده ماهيانه

2GB

3GB

5GB

7GB

10GB

20GB

30GB

50GB

هزینه (ریال)

 550,000850,0001,250,0001,950,0002,850,0004,150,0006,250,0009,350,000

خرید آنلاین

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

 

جزئیات

دامنه

 ST20

 ST50

ST100

 ST200

...ST500...

..ST1000..

..ST2000..

ST5000

تعداد دامین قابل میزبانی

1

1

1

1

1

1

1

1

تعداد زير دامنه

 2

 5

 10

 20

 50

 100

  200

500

 تعداد کاربر FTP

 1

 1

 1

2

2

2

3

5

 ایمیل

ST20

ST50

ST100

ST200

ST500

ST1000

ST2000

ST5000

فضای ایمیل

 20MB

 50MB

 100MB

 200MB

 500MB

 1000MB

 2000MB

 5000MB

تعداد ایمیل

2

5

10

20

50

100

150

200

POP3/SMTP/IMAP/LDAP

√ 

کنترل پنل ايميل تحت وب

گروه هاي ايميلي

 نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

پاسخ خودکار به ایمیل

 نامحدود

 نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

فوروارد ايميل

سیستم ضد ویروس و هرزنامه

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Processing Rules

 √

 √

 √

 √

 √

 √

تقویم شخصی

 √

 √

امکانات پایگاه داده

 ST20ST50 ST100ST200 ST500ST1000ST2000ST5000

MS SQL 2008

0

0

1

1

1

1

2

3

فضای بانک اطلاعاتی SQL

0

0

 20MB

40MB

100MB

150MB

200MB

300MB

 MS ACCESS

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 ODBC

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 MySQL (Version 5)

0

0

1

1

1

1

2

3

امکانات برنامه نویسی

  ST20 ST50 ST100ST200  ST500ST1000ST2000ST5000

ASP.NET 4.0

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

ASP.NET 3.5, 3.0, 2.0 & 1.1

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

PHP 5

 √

کامپوننت های.سمت.سرور

 ST20

ST50

ST100

ST500

ST500

ST1000

ST2000

ST5000

 Crystal Reports

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

Asp Components

 √ √ √ √ √ √ √ √

.Net Components

 √ √√  √ √ √ √ √

آمار

 ST20ST50ST100ST200ST500ST1000ST2000ST5000

Disk Usage

 √ √ √ √ √ √ √ √

پهنای باند

 √ √ √ √ √ √ √ √

آخرین بازدیدکنندگان

 √ √ √ √ √ √ √ √

Raw Access Logs

 √ √ √ √ √ √ √ √

Error Log

 √

√ 

 √

 √

 √

 √

 √

 √

مشخصات کنترل پنل

ST20

ST50

ST100

ST200

ST500

ST1000

ST2000

ST5000

Webhosting.Panel.Full.Featured

 √ √ √ √ √ √ √ √

مدیریت فایل ها

 √ √ √ √ √ √ √ √

FTP مدیریت

 √ √ √ √ √ √ √ √

محافظ اطلاعات

 √√  √  √ √ √ √

صفحات خطای سفارشی

 √√  √ √ √ √ √ √

مدیریت زیر دامنه ها

 √ √ √ √ √ √ √ √

Mime Types

 √ √ √ √ √ √ √ √

 کامل/جزئی  Backup

 √ √ √ √ √ √ √ √

MULTIMEDIA.SUPPORT

ST20

ST50

ST100

ST200

ST500

ST1000

ST2000

ST5000

Flash

 √√ √ √ √ √ √  √

Shockwave

 √ √ √ √ √ √ √ √

Windows Media Compatible

 √ √ √ √ √ √ √ √

Video/Audio Streaming

 √ √ √ √ √ √ √ √

مشخصات امنیتی

ST20

ST50

ST100

ST200

ST500

ST1000

ST2000

ST5000

راهنمای حفاظت از رمز عبور

 √ √ √ √ √ √ √ √

Symantec EndPoint Protection

 √ √ √ √ √ √ √ √

گواهینامه الکترونیک(SSL)

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

ضمانت

ST20ST50ST100ST200ST500ST1000ST2000ST5000

99.95% گارانتی دسترسی

 √ √√  √√  √ √ √

پشتیبانی فنی

 ST20 ST50ST100ST200ST500ST1000ST2000 ST5000

 پشتیبانی 24ساعته ایمیل

 √ √ √ √ √ √ √ √

 پشتیبانی 24ساعته آنلاین

 √ √ √ √ √ √ √ √

پشتیبانی 24ساعته تلفنی

 √√  √√  √ √ √ √

خرید آنلاین

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

Web Analytics -->