گفتگوی آنلاین

هاست ویندوز ویژه

تعرفه هاست ویندوز ویژه

Main Features

 SP20

 SP50

 SP100

SP200

SP500

 SP1000

 SP2000

 SP5000

فضای وب

20MB

50MB

100MB

200MB

500MB

1000MB

2000MB

5000MB

فضای ایمیل

 40MB

100MB

200MB

 400MB

 1000MB

2000MB

4000MB

10000MB

فضای بانک اطلاعاتSQL

0

0

 30MB

 60MB

150MB

 200MB

 300MB

400MB

 تعداد ایمیل

4

10

20

40

 100

150

 200

500

تعداد.دامنه.قابل.میزبانی

1

1

1

1

2

3

4

5

انتقال داده ماهيانه

2GB

5GB

10GB

20GB

 50GB

100GB

 200GB

 500GB

هزینه(ريال)

700,0001,000,0001,500,0002,500,0004,000,0006,000,0009,000,00013,000,000

خریدآنلاین

 سفارش

 سفارش

 سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

 

 جزئیات بیشتر

دامنه

SP20

 SP50

SP100

 SP200

...SP500...

..SP1000..

..SP2000..

...SP5000...

تعداد دامنه قابل میزبانی

1

1

1

1

2

3

4

5

تعداد زير دامنه

  نامحدود

   نامحدود

  نامحدود

   نامحدود

  نامحدود

   نامحدود

  نامحدود

  نامحدود

 تعداد کاربر FTP

 1

 1

 2

 2

 5

 5

 10

 10

 ایمیل

SP20

SP50

SP100

SP200

SP500

SP1000

SP2000

SP5000

فضای ایمیل

 40MB

100MB

200MB

 400MB

 1000MB

2000MB

4000MB

10000MB

تعداد ایمیل

4

10

20

40

 100

 150

 200

 500

POP/SMTP/IMAP/LDAP

 √

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 √

کنترل پنل ايميل تحت وب

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

گروه هاي ايميلي

 نامحدود

 نامحدود

  نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

  نامحدود

پاسخ خودکار به ایمیل

  نامحدود

 نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

فوروارد ايميل

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

  نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

سیستم ضد ویروس و هرزنامه

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Processing Rules

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

تقویم شخصی

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

امکانات پایگاه داده

 SP20SP50  SP100SP200 SP500SP1000SP2000SP5000

MS SQL 2008

0

0

1

1

2

3

4

5

فضای بانک اطلاعاتی SQL

0

0

 30MB

60MB

150MB

200MB

300MB

400MB

 MS ACCESS

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 ODBC

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 MySQL(Version 5)

0

0

1

1

2

3

4

5

امکانات برنامه نویسی

  SP20 SP50 SP100SP200  SP500 SP1000SP2000SP5000

ASP.NET 4.0

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

ASP.NET 3.5, 3.0, 2.0&1.1

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

PHP 5

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

کامپوننت های.سمت. سرور

 SP20

SP50

SP100

SP500

SP500

SP1000

SP2000

SP5000

 Crystal Reports

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Asp Components

 √ √ √ √ √ √ √ √

.Net Components

 √ √√  √ √ √ √ √

آمار

 SP20SP50SP100 SP200SP500SP1000 SP2000SP5000

Disk Usage

 √ √ √ √ √ √

 √

 √

پهنای باند

 √ √ √ √ √ √ √

 √

آخرین بازدیدکنندگان

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Raw Access Logs

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Error Log

 √

√ 

 √

 √

 √

 √

 √

 √

مشخصات کنترل پنل

SP20

SP50

SP100

SP200

SP500

SP1000

SP2000

SP5000

Webhosting Panel Full.atured

 √ √ √ √ √ √ √ √

مدیریت فایل ها

 √ √ √ √ √ √ √ √

FTP مدیریت

 √ √ √ √ √ √ √ √

محافظ اطلاعات

 √√   √√  √ √ √ √

صفحات خطای سفارشی

 √√  √ √ √ √ √ √

مدیریت زیر دامنه ها

 √ √ √ √  √ √ √ √

Mime Types

 √ √ √ √ √ √ √ √

 کامل/جزئی  Backup

 √ √ √ √ √ √ √ √

MULTIMEDIA.SUPPORT

SP20

SP50

SP100

SP200

SP500

SP1000

SP2000

SP5000

Flash

 √√ √ √ √ √ √  √

Shockwave

 √ √ √ √ √ √ √ √
Windows Media Compatible √ √ √ √ √ √ √ √

Video/Audio Streaming

 √ √ √ √ √ √ √ √

مشخصات امنیتی

SP20

SP50

SP100

SP200

SP500

SP1000

SP2000

SP5000

راهنمای حفاظت از رمز عبور

 √ √ √ √ √ √ √ √

Symantec.EndPoint.Protection

 √ √ √ √ √ √ √ √

گواهینامه الکترونیک (SSL)

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

ضمانت

SP20SP50SP100SP200SP500SP1000SP2000SP5000

99.95% گارانتی دسترسی

 √ √√  √ √ √ √ √

پشتیبانی فنی

 SP20 SP50SP100SP200SP500SP1000SP2000 SP5000

 پشتیبانی 24ساعته ایمیل

 √ √ √ √ √ √ √ √

 پشتیبانی 24ساعته آنلاین

 √ √ √ √ √ √ √ √

پشتیبانی 24ساعته تلفنی

 √ √ √ √ √ √ √ √

خریدآنلاین

 سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

Web Analytics -->