گفتگوی آنلاین

هاست ایران

تعرفه هاست ویندوز ایران

Main.Features

 IR20

 IR50

IR100

IR200

IR500

 IR1000

 IR2000

 IR5000

 فضای وب

20MB

50MB

100MB

200MB

500MB

1000MB

2000MB

5000MB

فضای ایمیل

40MB

100MB

200MB

 400MB

 1000MB

2000MB

4000MB

10000MB

فضای.بانک.اطلاعاتی.SQL

0

0

30MB

60MB

150MB

200MB

 300MB

400MB

 تعداد ایمیل

4

10

20

40

 100

150

 200

 500

تعداد.دامنه.قابل.میزبانی

1

1

1

1

2

3

3

3

انتقال داده ماهيانه

 1000MB

2500MB

5000MB

10000MB

25000MB

50000MB

100000MB

 250000MB

هزینه(ريال)

500,000800,0001,200,0002,100,0003.200.0004,600,0006,800,0009,600,000

 خرید آنلاین

 سفارش

 سفارش

 سفارش

سفارش

 سفارش

سفارش

 سفارش

سفارش

 

 جزئیات بیشتر

دامنه

IR20

 IR50

IR100

 IR200

IR500

IR1000

...IR2000...

....IR5000....

تعداد دامنه قابل میزبانی

1

1

1

1

2

3

3

3

تعداد زير دامنه

نامحدود

نامحدود

نامحدود

  نامحدود

  نامحدود

  نامحدود

  نامحدود

 نامحدود

 تعداد کاربر FTP

 1

 1

 2

 2

 5

 5

 10

 10

 ایمیل

IR20

IR50

IR100

IR200

IR500

IR1000

IR2000

IR5000

فضای ایمیل

 40MB

100MB

200MB

 400MB

 1000MB

2000MB

4000MB

10000MB

 تعداد ایمیل

 4

 10

 20

 40

 100

 150

 200

 500

POP3/SMTP/IMAP/LDAP

 √

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 √

کنترل پنل ايميل تحت وب

 √

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 √

گروه هاي ايميلي

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

پاسخ خودکار به ایمیل

 نامحدود

 نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

فوروارد ايميل

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

سیستم ضد ویروس و هرزنامه

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Processing Rules

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

تقویم شخصی

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

امکانات پایگاه داده

 IR20

IR50 

IR100

IR200 

IR500

IR1000

IR2000

IR5000

MS SQL 2008

0

0

1

1

1

2

3

5

فضای بانک اطلاعاتی SQL

0

0

 30MB

60MB

150MB

200MB

300MB

400MB

 MS ACCESS

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 ODBC

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 MySQL(Version 5)

 -

5

10

15

20

25

30

40

امکانات برنامه نویسی

  IR20

 IR50

 IR100

IR200 

 IR500

IR1000

IR2000

IR5000

AIR.NET 4.0

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

AIR.NET 3.5, 3.0, 2.0 & 1.1

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

PHP 5

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

کامپوننت.های.سمت.سرور

 IR20

IR50

IR100

IR500

IR500

IR1000

IR2000

IR5000

 Crystal Reports

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

AIR Components

 √ √ √ √ √ √ √ √

.Net Components

 √ √√  √ √ √ √ √

آمار

 IR20

IR50

IR100

IR200

IR500

IR1000

IR2000

IR5000

Disk Usage

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

پهنای باند

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

آخرین بازدیدکنندگان

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Raw Access Logs

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Error Log

 √

√ 

 √

 √

 √

 √

 √

 √

مشخصات کنترل پنل

IR20

IR50

IR100

IR200

IR500

IR1000

IR2000

IR5000

Webhosting.Panel.Full.Featured

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

مدیریت فایل ها

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

FTP مدیریت

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

محافظ اطلاعات

 √

√ 

√ 

 √

 √

 √

 √

صفحات خطای سفارشی

 √

√ 

 √

 √

 √

 √

 √

 √

مدیریت زیر دامنه ها

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Mime Types

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 کامل/جزئی  Backup

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

MULTIMEDIA.SUPPORT

IR20

IR50

IR100

IR200

IR500

IR1000

IR2000

IR5000

Flash

 √

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 √

Shockwave

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Windows Media Compatible

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Video/Audio Streaming

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

مشخصات امنیتی

IR20

IR50

IR100

IR200

IR500

IR1000

IR2000

IR5000

راهنمای حفاظت از رمز عبور

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Symantec EndPoint Protection

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

گواهینامه الکترونیک (SSL)

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

 65000
T/Yr

ضمانت

IR20

IR50

IR100

IR200

IR500

IR1000

IR2000

IR5000

99.95% گارانتی دسترسی

 √

 √

√ 

 √

√ 

 √

 √

 √

پشتیبانی فنی

 IR20 IR50IR100IR200IR500IR1000IR2000 IR5000

 پشتیبانی 24ساعته ایمیل

 √ √ √ √ √ √ √ √

 پشتیبانی 24ساعته آنلاین

 √ √ √ √ √ √ √ √

پشتیبانی 24ساعته تلفنی

 √√  √√  √ √ √ √

 خرید آنلاین

 سفارش

 سفارش

 سفارش

 سفارش

سفارش

 سفارش

سفارش

 سفارش

Web Analytics -->