گفتگوی آنلاین

◄کارگزار رسمی ثبت IR.

◄کارگزار رسمی ثبت IR.

پسوند ‎.ir‏ پسوند دامنه اینترنتی کشور ایران است. مسئول ثبت دامنه‌های با این پسوند پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات) واقع در تهران است.
شرکت فناوری اطلاعات پارسیان میزبان به عنوان شرکت رسمی ازسوی مرکزتحقیقات فیزیک نظری جهت واگذاری نام دامنه ایـنترنـتی ir به کاربران معرفی شـده و تا کنون به عنوان ثبت کننده و کارگزار رسمی دامنه های کشور ایران فعالیت های قابل قبولی داشته.

Web Analytics -->