گفتگوی آنلاین

SSL صدور گواهینامه

تعرفه صدور گواهینامهSSL

امکانات

SSL

Wildcard SSL

هزینه 1ساله (ریال)

1,500,000

9,000,000

هزینه 2ساله (ریال)

2,000,000

13,500,000

هزینه 3ساله (ریال)

2,500,000

18,000,000

هزینه 4ساله (ریال)

3,000,000

22,500,000

 سفارش

 خرید

 خرید

 

 امکانات

حوزه عملکرد امنیتی

فقط یک دامنه

یک دامنه و کلیه زیر دامنه های مربوط به آن

رمزگذاری 256 بیتی

√ 

√ 

ریشه 2048 بیتی

√ 

√ 

بالای 99% سازگاری با مرورگرها

√ 

√ 

 سازگاری با دستگاه موبایل

√ 

√ 

اعتبار/سندیت کامل

ضمانت

$100,000

$100,000

 پشتیبانی 24ساعته ایمیل

 √

 √

 پشتیبانی 24ساعته آنلاین

 √

 √

پشتیبانی 24ساعته تلفنی

 √

 √

  کاربرد /      جهت تامین امنیت تبادل اطلاعات از سمت کاربر تا سرور وب سایت

Web Analytics -->