گفتگوی آنلاین

ارسال ایمیل گروهی

جدول هزینه سفارش ایمیل انبوه:

تعداد ارسالقیمت هر ایمیل (ريال)قیمت کل (ريال)
50002001.000.000
10.0001901.900.000
30.0001705.100.000
50.0001608.000.000
75.00015011.255.000
100.00014014.000.000
200.0001302.6.000.000
500.00012060.000.000
1.000.000110110.000.000
3.000.000100300.000.000
5.000.00090450.000.000
Web Analytics -->