گفتگوی آنلاین

هاست لینوکس

تعرفه هاست لینوکس

مشخصات اصلی

 LX20

 LX50

 LX100

 LX200

LX500 

 LX1000

 LX2000

 LX5000

فضای وب

20MB

50MB 

100MB 

200MB 

500MB 

1000MB 

2000MB

5000MB

تعداد ایمیل

2

5

 10

 20

 50

 100

 200

 500

 تعداد.دامنه.قابل.میزبانی

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

انتقال داده ماهيانه

 1GB

 2GB

3GB

4GB

 5GB

 10GB

 20GB

 50GB

هزینه (ریال)

400,000

500,000

700,000

1,100,000

2,200,000

3,300,000

4,400,000

6,600,000

خرید آنلاین

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

 

 جزئیات بیشتر

دامنه

..LX20

 LX50

LX100

 LX200

LX500

...LX1000...

..LX2000..

...X5000..

 تعداد دامنه قابل میزبانی

 1

 1

 1

 1

1

پارک دامین

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

 نامحدود

زیر دامنه

 1

 1

1

2

5

10

20

50

 تعداد کاربر FTP

 1

1

10

20

50

ایمیل

 LX20LX50LX100LX200LX500LX1000LX2000LX5000

تعداد ایمیل

2

5

10

20

50

100

200

500

POP3/SMTP/IMAP/LDAP

 √

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 √

کنترل پنل ايميل تحت وب

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

گروه هاي ايميلي

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

پاسخ خودکار به ایمیل

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

فوروارد ايميل

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

سیستم ضد ویروس و هرزنامه

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Processing Rules

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

تقویم شخصی

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

امکانات پایگاه داده

 LX20LX50 LX100LX200 LX500LX1000LX2000LX5000

MySQL (5.0.51)

0

0

1

2

5

10

15

20

PhpMyAdmin

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

امکانات برنامه نویسی

  LX20

LX50

LX100

LX200

LX500

LX1000

LX2000

LX5000

PHP 5.x

Perl 5.x

√ 

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Python 2.x

√ 

Ruby on Rails

√ 

Shared SSL

√ 

کامپوننت.های.سمت.سرور

 LX20LX50 LX100LX500LX500LX1000LX2000LX5000

Server Side Includes (SSI)

 √ √ √ √ √ √√ 

Zend Optimizer 3.3.3

 √ √ √ √ √ √ √ √

ImageMagick 7.15.5

 √ √√  √ √ √ √ √

GD Library 2.0.33

 √ √ √ √ √ √ √ √

CGI Scripting

 √ √ √ √ √ √ √ √

آمار

 LX20LX50LX100LX200LX500LX1000LX2000LX5000

آخرین بازدیدکنندگان

 √ √ √ √ √ √ √ √

پهنای باند

 √ √ √ √ √ √ √ √

Webalizer

 √ √ √ √ √ √ √ √

Analog Stats

 √ √ √ √ √ √ √ √

Raw Access Logs

 √ √ √ √ √ √ √ √

ثبت خطا

 √√  √ √ √ √ √ √

مشخصات کنترل پنل

 LX20 LX50LX100LX200LX500LX1000LX2000LX5000

CPanel with Fantastico

 √ √ √ √ √ √ √ √

مدیریت فایل

 √ √ √ √ √ √ √ √

مدیریت FTP

 √ √ √ √ √ √ √ √

محافظ اطلاعات

 √√  √√  √ √ √ √

صفحات خطای سفارشی

 √√  √ √ √ √ √ √

مدیریت زیر دامنه ها

 √ √ √ √ √ √ √ √

Mime Types

 √ √ √ √ √ √ √ √

Cron Jobs

 √ √ √ √ √ √ √ √

 کامل/جزئی  Backup

 √ √ √ √ √ √ √ √

MULTIMEDIA.SUPPORT

 LX20LX50LX100LX200LX500LX1000LX2000LX5000

Flash

 √√ √ √ √ √ √  √

Shockwave

 √ √ √ √ √ √ √ √

Windows Media Compatible

 √ √ √ √ √ √ √ √

Video/Audio Streaming

 √ √ √ √ √ √ √ √

مشخصات امنیتی

 LX20LX50LX100LX200LX500LX1000LX2000LX5000

راهنمای حفاظت از رمز عبور

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

IP Deny Manager

 √ √ √ √ √ √ √ √

SSL/TLS Manager

√  √ √ √ √ √ √ √

Hotlink Protection

 √ √ √ √ √ √ √ √

Leech Protection

 √ √ √ √ √ √ √√ 

گواهینامه الکترونیک (SSL)

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

 65000 T/Yr

ضمانت

 LX20

LX50

LX100

LX200

LX500

LX1000

LX2000

LX5000

99.95% گارانتی دسترسی

 √

 √

√ 

 √

√ 

 √

 √

 √

پشتیبانی فنی

 LX20 LX50

LX100 

LX200 

LX500 

LX1000 

LX2000 

 LX5000

 پشتیبانی 24ساعته ایمیل

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 پشتیبانی 24ساعته آنلاین

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

پشتیبانی 24ساعته تلفنی

 √

√ 

 √

√ 

 √

 √

 √

 √

خرید آنلاین

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

سفارش

Web Analytics -->