گفتگوی آنلاین

امکان استفاده از سرویس تلفن اینترنتی از طریق تماس با خط تلفنی وجود دارد که شارژ روی آن انجام نشده باشد؟

بله در صورت تماس با خطوطی که که شارژ روی آن انجام نشده شما می توانید با وارد کردن پین که از قبل به شما اعلام شده از هر جایی از شارژ خود استفاده کنید
Web Analytics -->