گفتگوی آنلاین

چگونه می توانم از مقدار شارژ باقی مانده سرویس تلفن اینترنتی خود باخبر شود ؟

پس از وصل شدن به شبکه و اعلام اپراتور وشماره گیری مقصد شبکه به صورت خودکار مقدار شارژ باقی مانده وزمان مکالمه شما را اعلام خواهد کرد
Web Analytics -->