گفتگوی آنلاین

مشترک سرویس تلفن اینترنتی پارسیان میزبان می باشم ، چگونه از این سرویس استفاده کنم ؟

شماره تلفن منزل یا محل کار یا هر شماره ای که از آن می خواهید تماس برقرار نمایید به همکاران ما دربخش تلفن اینترنتی معرفی می نمایید . شماره 82453000 و یا 88030110 را شماره گیری نمایید پس از اعلام اپراتور وشماره گیری مقصد بدون دو صفر ارتباط شما برقرار خواهد شد.
Web Analytics -->