گفتگوی آنلاین

تعرفه ثبت دامنه

جدول هزینه ثبت نام دامنه و معرفی پسوندها


نام پسوند

شرح

یکساله(ريال)

پسوند های اصلی

.................ir................

مرتبه دوم ایران

...........0000..100,000.........0....000

.com

تجاری و شخصی

450,000

.net

مرتبط با شبکه و اینترنت

500,000

.org

سازمانهای غیر انتفاعی

500,000

.ws

مخفف کلمه (WebSite)

1,000,000

.co

دامنه بین المللی

1,300,000

 توجه: ثبت دامنه های ir به مدت 5 سال 300،000 ريال می باشد.

پسوند های مرتبه سوم ایران

.co.ir

جهت شركت هاي كوچك و بزرگ

150,000

.org.ir

موسسات و سازمان‌های غیرانتفاعی

150,000

.net.ir

موسسات خدمات شبکه و اطلاع رسانی

150,000

.gov.ir

جهت سازمانها و ارگانهاي دولتی

150,000

.ac.ir

جهت دانشگاهها و موسسات عالی

150,000

.sch.ir

جهت مدارس و موسسات آموزشی

150,000

.id.ir

پسوند ویژه اشخاص حقیقی

150,000

  پسوند های اختصاصی (ویژه)

.info

اطلاع رسانی

500,000

.biz

تجاری و بازرگانی

600,000

  پسوند های اشخاص حقیقی

.name

اشخاص حقیقی

500,000

.me

اشخاص حقیقی

1,000,000

  پسوندهای رسانه و ارتباطات

.tv

شبکه تلوزیونی و ماهواره ای

2,000,000

.tel

تلفن و مخابراتی

800,000

.mobi

مرتبط با خدمات موبایل

1,200,000

پسوند های ملی کشوری

.de

مرتبط کشور آلمان

1,200,000

.eu

مرتبط با کشور های اروپایی

800,000

.asia

مرتبط با قاره آسیا

1,000,000

.in

مرتبط با کشور هند

800,000

.us

مرتبط کشور آمریکا

800,000

.cc

مرتبط با جزیره Cocos در اقیانوس هند

1,300,000

.co.uk & .org.uk

مرتبط با کشور انگلیس

800,000

.tw

مرتبط با کشور تایوان

2,000,000

 دامنه های فارسی (IDN)

.com

تجاری و شخصی

600,000

.net

مرتبط با شبکه و اینترنت

600,000

Web Analytics -->